Regiegroep Ongedocumenteerden Amsterdam

De Regiegroep houdt toezicht en monitort de uitvoering van gemeentelijk en landelijk beleid rondom ongedocumenteerden in Amsterdam. Samen met onze partners werken wij aan een duurzaam toekomstperspectief voor ongedocumenteerden in Amsterdam.

Amsterdams Centrum Ongedocumenteerden

Vanaf januari 2022 coördineert de RgOA de uitvoer van het nieuwe loket voor ongedocumenteerden: het Amsterdams Centrum Ongedocumenteerden (ACO). De locatie blijft: Houtmankade 334. Op 10 januari openen wij de deuren. Tot die tijd zijn wij bereikbaar voor spoedgevallen via: info@rgoa.nl.

 

Dit is de centrale plek in de stad waar ongedocumenteerde mensen terecht kunnen met vragen omtrent de gemeentelijke programma’s voor ongedocumenteerden en opvang. Wij vinden het belangrijk dat ongedocumenteerden mensen zich hier welkom, geholpen en gehoord voelen. Kijk voor meer info op: rgoa.nl/aco/

Grace keert terug

Beeld: Rianne Mertens / www.liefsmies.com

Grace is jaren geleden naar Nederland gevlucht met de hoop op een betere toekomst voor haarzelf en haar kinderen. “Het is zwaar als je vervolgens in een ongedocumenteerde positie terecht komt. Je hebt zelf geen voorzieningen, je kunt je kinderen geen geld sturen en je bent ook niet als moeder aanwezig,” vertelt Hannie van Bridge to Better. Grace besloot uiteindelijk om terug te keren.

 

Bridge to Better begeleidde haar binnen de LVV met haar terugkeer naar Nigeria. “Als ik nu met haar videobel, dan zie ik een heel ander mens,” zegt Hannie. Grace haar terugkeerverhaal lees je hier.

Mpanzu Bamenga ‘Mensenrechtenmens 2021’

Foto: College van de Rechten van de Mens

RgOA coördinator Mpanzu Bamenga heeft de titel MensenrechtenMens 2021 gewonnen. Op 10 december – de Internationale Dag van de Mensenrechten – werd de prijs aan hem uitgereikt door het College van de Rechten van de Mens.

 

“Ik vind het een bijzondere eer en privilege om de titel MensenrechtenMens 2021 te mogen dragen,” aldus Mpanzu Bamenga. Hij roept op om elkaar te blijven informeren, inspireren en bewegen in de strijd tegen racisme. “Wij hebben allen hierin een verantwoordelijkheid, want we zijn allemaal dragers van mensenrechten.

 

Mpanzu Bamenga ontving de prijs voor zijn inzet tegen etnisch profileren. Meer hierover lees je hier.

Life Goals zet je in beweging

Foto: Bebe Blanco Agterberg / bebeblanco.com

Met een najaarszonnetje in de rug en een lach op het gezicht sluiten de deelnemers van de maatschappelijke diensttijd ‘Set Your Life Goals‘ het traject af met een zelf georganiseerd voetbaltoernooi. Onder hen zijn ook LVV-deelnemers.

 

Stichting Life Goals Amsterdam zet sport in voor persoonlijke ontwikkeling en verbinding. De groei die mensen zelf en als groep doormaken heeft impact. “Als we samen spelen voel ik aandacht, liefde en begrip,” vertelt deelnemer John. Meer over het toernooi en stichting Life Goals lees je hier.

Fadi’s verblijfsvergunning

Beeld: Rianne Mertens / www.liefsmies.com

Na onzekere jaren kreeg voormalig LVV-deelnemer Fadi in juli het verlossende woord: zijn herhaalde asielaanvraag is ingewilligd!

 

ASKV begeleide hem in het proces: “Fadi was actief in het vergaren van bewijs,” vertelt Mouska van ASKV, “en hij kon zijn verhaal steeds beter onder woorden brengen. Dat is heel belangrijk voor de procedure.” Meer over Fadi’s HASA lees je hier.

Taalles geeft je meer dan woorden

Foto van Omari en taaldocent Elizabeth

Na de afwijzing van zijn eerste asielaanvraag ervoer Omari veel onrust en stress. Waar kan je terecht voor opvang? En hoe vul je je dagen? En hoe kan je ‘werken aan je toekomst’ als grote korte termijnproblemen al je energie opslokken? 

 

Omari vond opvang én Boost; met taallessen en sport investeert hij in zichzelf. Waardoor werken aan de toekomst minder abstract wordt en hij weer energie heeft om een HASA voor te bereiden. Omari’s verhaal lees je hier.

Een toekomst in Iran

Beeld: Rianne Mertens / www.liefmies.com

Ruim 10 jaar leefde Amin ongedocumenteerd in Amsterdam. Altijd wist hij zich te redden en zichzelf te ontwikkelen. Maar juridisch perspectief en een stabiele toekomst bleven buiten bereik. Binnen de LVV, onder begeleiding van Goedwerk Foundation, heeft Amin de stap gezet terug te keren naar Iran en daar een duurzame toekomst op te bouwen. “De rust die hij nu heeft, stelt ook ons gerust dat hij de juiste keuze heeft gemaakt, vertellen Juliette en Amber van Goedwerk Foundation. Amins terugkeerverhaal lees je hier.

Pilot LVV