LVV

LVV

De pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) is in 2019 gestart in vijf gemeenten: Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Utrecht.

 

Door middel van de pilot wordt gewerkt aan het creƫren van bestendige oplossingen voor ongedocumenteerde migranten. Dit zijn mensen zonder geldige verblijfspapieren die nu om diverse redenen buiten het asielsysteem en de Rijsopvang vallen. Met de LVV krijgen ongedocumenteerden 24uurs opvang en worden ze begeleid in het werken aan duurzaam perspectief. Daaronder valt: terugkeer naar het land van herkomst, doormigratie, of legalisering van verblijf.

 

In de LVV pilots werken gemeenten, lokale maatschappelijke organisaties, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel van de Nationale Politie (AVIM) samen om tot duurzame oplossingen te komen.

 

In Amsterdam valt de LVV onder het ‘Programma Ongedocumenteerden Amsterdam‘. Van de 500 opvangbedden van het programma, zijn er 360 voor de LVV beschikbaar.

Pilot LVV

Top