Onderzoek

Onderzoek

RgOA monitort de uitvoer van het ‘Programma Ongedocumenteerden Amsterdam’ en doet onderzoek naar relevante vraagstukken op dit thema. De onderzoeken worden uitgevoerd onder leiding van Dr. Joan van Geel, ze promoveerde op migratievraagstukken.

 

Afgeronde onderzoeken zijn:

 

  • Dublinpilot: De RgOA onderzocht de belangrijkste belemmeringen die Dublinclaimanten ervaren bij een warme overdracht naar het land van Dublinclaim. Ze heeft haar bevindingen uitgewerkt in het rapport ‘(G)een weg terug?’. De samenvatting lees je hier en het hele rapport is op te vragen via het contactformulier.

 

  • Medisch kwetsbare ongedocumenteerden: RgOA onderzocht de knelpunten met en oplossingen voor medisch kwetsbare ongedocumenteerden in de LVV Amsterdam. Ze heeft haar bevindingen uitgewerkt in het Rapport ‘Van Onzichtbaar naar Zichtbaar. De samenvatting lees je hier en het hele rapport is op te vragen via het contactformulier.

Top