Over Ons

Regiegroep Ongedocumenteerden Amsterdam

De Regiegroep Ongedocumenteerden Amsterdam (RgOA) bestaat sinds 2 september 2019. Ze is als onafhankelijke en onpartijdige partij in het leven geroepen om een coördinerende, toezichthoudende, organiserende en monitorende rol te vervullen in de uitvoering van het ‘Programma Ongedocumenteerden Amsterdam‘. In dit programma werken twintig partijen samen aan opvang en perspectief voor ongedocumenteerden. De Regiegroep bewaakt de voortgang en uitvoer van het Programma, houdt toezicht op het beleid en organiseert de samenwerkingen.

 

Vanaf januari 2022 coördineert de RgOA de uitvoer van het nieuwe loket: het Amsterdams Centrum Ongedocumenteerden (ACO).

 

De Regiegroep is tot stand gekomen op initiatief van de aan de LVV deelnemende NGO’s HVO-Querido, Vluchtelingenwerk en ASKV-Steunpunt Vluchtelingen.

Ons Team

De Regiegroep

Als Regiegroep zijn wij een centrale spin in het web voor de ketenpartners. We bewaken het proces en dragen bij aan vertrouwen, samenwerkingen, doorbraken en efficiëntie.”Wij bieden kansen en geven mensen niet op, want ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan.”

Het ACO

Wij zetten ons ervoor in dat mensen zich bij het Amsterdams Centrum Ongedocumenteerden welkom, geholpen en gehoord voelen. Daarom investeren wij in een veilige sfeer en goede informatievoorziening.

klein RGOA Mpanzu Bamenga 20210728_0005

Mpanzu Bamenga

Coördinator en teammanager RgOA

Als jurist en gemeenteraadslid stond Mpanzu aan de geboorte van de Eindhovense Bed-Bad-Brood mét Begeleiding voorziening. Hiermee zette hij het recht op een menselijke behandeling en toekomst voor ongedocumenteerden sterk op de agenda; wat samen met andere initiatieven in het land een aanzet vormde voor de LVV-pilot. Mpanzu’s kracht en ervaring om verbindingen te maken tussen diverse partijen trok hem tot de coördinatie van de uitvoering van de Amsterdamse LVV.

 

Mpanzu heeft diepgaande ervaring en kennis op het thema: hij is jurist in Nederlands en Europees migratie- en asielrecht; heeft gewerkt in juridische, bestuurlijke en coördinerende functies voor toekomstperspectief voor ongedocumenteerden; en hij heeft zelf ervaren wat in Nederland leven zonder verblijfsvergunning betekent. Mpanzu ziet er op toe dat de krachten vanuit het Rijk, gemeenten en NGO’s worden gebundeld om het maximale te bereiken voor ongedocumenteerden.

Anna Weijdeveld

Anna Weijdeveld

Coördinator ACO

Van Ngo’s tot overheidsinstanties, van Nederland tot Lesbos en Aruba, van sociaaljuridisch begeleider tot hoor- en beslismedewerker en coördinator; Anna’s werkervaring met migranten en vluchtelingen is veelzijdig. Zij heeft inzicht in de verschillende perspectieven en rollen in het veld. Dit, en haar achtergrond in antropologie, maken haar een verbinder met een sterk inlevingsvermogen.

 

Als ACO coördinator is zij het inhoudelijke aanspreekpunt en de procesbegeleider. Centraal staat voor haar: de ongedocumenteerde bezoeker. Hiervoor investeert ze in een veilige sfeer; “juist voor gevoelige onderwerpen is veiligheid belangrijk.” Pas als je weet wat er speelt, kan je iemand goed verder helpen. Ofwel binnen de LVV, of in ieder geval met correcte en zo volledig mogelijke informatie. Binnen het team waarborgt ze de kwaliteit van het werk, de werkprocessen en de werksfeer. Zodat er zorgvuldig en integer wordt gewerkt aan perspectief voor mensen in kwetsbare posities.

Esther Buunk

Esther Buunk

Project assistent

Esther is een echte aanpakker, die met enthousiasme en aandacht zorgt dat alles goed op orde is. Van uitdagingen gaat ze glunderen en stress krijgt haar niet snel eronder. Als project assistent bij de RgOA legt zij een stevig fundament waardoor het hele team optimaal kan werken. In haar centrale rol is ze voor de keten het onmisbare radartje dat problemen snel oplost en mensen verder helpt. Esther is een eerste aanspreekpunt waar je terecht kan met vragen.

 

Voor het ACO is Esther als een gastvrouw. Haar doel is “zorgen dat mensen zich welkom, gehoord en geholpen voelen.” Daarnaast zet ze zich in zodat het team de juiste werkomstandigheden heeft, van goed voorbereidde vergadingen, het organiseren van verdiepende trainingen tot picobello materialen. Met meer dan 17 jaar werkervaring in ondersteunende functies bij het Erasmus Medisch Centrum is deze missie bij Esther in goede handen.

klein RGOA Moumouni Konate 20210728_0006

Moumouni Konate

Toezichthouder trajecten

Moumouni is opgeleid in rechten; hij deed vier masters met een focus op internationale verhoudingen, handel en duurzame ontwikkeling. Hij heeft zelf bedrijven opgezet en is adviseur voor o.a. de Wereldbank. Daarnaast is Moumouni betrokken bij vluchtelingen en ongedocumenteerden, om hen te steunen in het creëren van kansen.

 

Toen Moumouni zelf in een AZC woonde, zette hij zich al in voor zijn medebewoners. Hij was centrumcoördinator voor De Vrolijkheid en vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Later werkte hij bij Vluchtelingenwerk, ASKV en STIL als juridisch medewerker en heeft hij zich verder ontwikkeld in het vreemdelingenrecht. Zijn holistische kennis over het speelveld en zijn bekendheid met de organisaties hierin, maken hem een sterke bruggenbouwer en adviseur. Hij denkt inhoudelijk mee voor kansrijke trajecten. En hij investeert in vertrouwen en samenwerkingen, zodat alle gezamenlijke kennis en kunde wordt ingezet voor kansen voor de doelgroep.

klein RGOA Hans Peter Nijman 20210728_0006

Hans-Peter Nijman

Toezichthouder trajecten

Hans-Peter is na zijn studie Taal & Cultuur en Migratiegeschiedenis met ongedocumenteerde migranten gaan werken. Iedereen die hier is, verdient het voor hem om gezien te worden. Dat bracht hij in de praktijk als gast- en contactpersoon bij de nachtopvang ‘De Toevlucht’; als counselor bij ‘Met Opgeheven Hoofd’ van Vluchtelingenwerk; als stagiair bij het meldpunt Vreemdelingendetentie van Stichting LOS; en als woonbegeleider bij de Bed-Bad-Brood opvang van HVO-Querido.

 

Dankzij deze ervaringen kan hij zich goed verplaatsen in de verschillende betrokken partijen en hen verbinden in het gemeenschappelijke doel: perspectief creëren voor de deelnemers. Hij organiseert overleggen, kijkt en denkt mee met de trajecten en helpt belemmeringen weg te nemen. Hans-Peters zwaartepunt ligt bij toekomst en terugkeer trajecten en, net als de deelnemers zelf, houdt woonbegeleiding voor hem een speciaal plekje.

Mariana 2

Mariana Haddu

Transitiemedewerker ACO

Met haar afstudeeronderzoek begon Mariana’s betrokkenheid bij de uitvoer en het verbeteren van het Amsterdamse ongedocumenteerden beleid. Als rechtenstudent onderzocht ze de Bed-Bad-Brood voorziening. Ze merkte op dat er voor ongedocumenteerden een groot grijs gebied zit tussen de realiteit, de jurisprudentie en het beleid. Sindsdien zet ze zich in om dit beter te laten aansluiten.

 

De laatste vier jaar had zij een coördinerende rol bij het Loket Ongedocumenteerden Amsterdam (LOA). Ook gaf ze input voor het opzetten van de Amsterdamse LVV. Nu het LOA overgaat in het ACO, helpt Mariana deze transitie te versoepelen. Haar kennis en expertise geeft ze mee aan het team en ze ondersteunt en coacht hen om zelfstandig het ACO te runnen. Haar drijfveer blijft: zorgen dat ongedocumenteerden en hun perspectief worden gezien. “Iedereen verdient de kans dat er aandachtig naar hun casus wordt gekeken.”

klein RGOA Joan van Geel 20210728_0008

Joan van Geel

Monitoring en onderzoek

Cultureel antropoloog Joan is gepromoveerd en gespecialiseerd in migratie. Ze ziet als geen ander de vele perspectieven die nodig zijn om het vraagstuk omtrent ongedocumenteerden in Amsterdam te begrijpen en verbindt deze. Van het centraal zetten van de ongedocumenteerde zelf, tot de geopolitieke verhoudingen die migratie vormgeven. Joans scherpe analyses zorgen voor inzichtelijk en diepgaand onderzoek en monitoring.

 

Tijdens haar promotieonderzoek met transnationale Ghanese jongeren, zag Joan de impact van een ongedocumenteerd bestaan. De kracht van deze ondernemende mensen lijdt onder hun kwetsbare positie. Joan ziet het gemiste potentieel voor hen én de maatschappij. Na een academische carrière wil ze haar kennis inzetten voor directe maatschappelijke toepassing. Met haar werk draagt Joan nu bij aan goed geïnformeerde keuzes, voor uitvoer en input van het (lokale) beleid omtrent ongedocumenteerden.

klein RGOA Arja Schreij 20210728_0006

Arja Schreij

Monitoring en onderzoek

Arja is een organisatorisch en monitoring talent. Na haar opleiding in de sociale geografie is ze het internationale werkveld ingestapt, onder andere bij Mama Cash en Fair Wear. Daar was ze als programma coördinator verantwoordelijk voor internationale samenwerkingen, grootschalige onderzoeken en het monitoren van de processen. In Namibië deed ze onderzoek onder de San, en leerde ze vanuit hun perspectief welke uitwerkingen discriminerend beleid op een bevolkingsgroep kan hebben.

 

Na deze internationale focus, wilde Arja dichter bij huis impact maken voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities. De uitdaging om daarvoor een proces met veelzijdige samenwerkingen te optimaliseren past perfect bij haar expertises. Ze tilt de monitoring naar een hoog niveau door de juiste vragen te stellen en de antwoorden inzichtelijk te maken. Met haar overzicht en reële inzicht leidt ze interne en externe processen in goede banen.

klein RGOA Sofie Croonenberg 20210728_0004

Sofie Croonenberg

Monitoring en onderzoek

In Utrecht heeft Sofie een stichting voor taallessen voor vluchtelingen en ongedocumenteerde migranten mede opgericht. In haar daaropvolgende baan, als woonbegeleider bij de Rotterdamse LVV, stond ze ook dicht bij de doelgroep zelf. Daarin merkte ze dat ze als betrokken woonbegeleider op individueel- en casusniveau een verschil kon maken. De volgende uitdaging die ze zichzelf stelde is op een analytisch niveau bijdragen aan het grotere plaatje.

 

Sofie zorgt voor het kwantitatieve gedeelte van de monitor en het onderzoek. Dankzij haar studie Aardwetenschappen is ze een kei in Excel en cijfermatige uitleg. Zo vertaalt ze de bevindingen naar een taal die belangrijk is voor beleid en het creëren van overzicht. Haar eigen ervaringen uit het veld dragen bij aan haar begrip voor de begeleiding en de deelnemers. Dit, in combinatie met haar studie Politicologie, helpt haar de brede samenwerkingen binnen de LVV in te zetten voor resultaat voor de deelnemers.

Sara

Sara Kruithof

Intake en screening ACO

Tijdens haar rechtenopleiding verdiepte Sara zich in internationaal- en vluchtelingenrecht. Haar juridische kennis vulde ze aan met praktijkervaring in internationale contexten. Na haar opleiding ging ze in Egypte en Thailand aan de slag als juridisch adviseur in de procedure voor statusbepaling bij lokale Ngo’s en werkte ze in Malta en Den Haag op het gebied van asielrecht bij internationale organisaties. Altijd kijkt ze wat ze voor iemand kan betekenen, op juridisch en op menselijk vlak.

 

Als medewerker intake en screening stelt zij dan ook menselijkheid centraal. “Het is belangrijk om echt naar mensen te luisteren en van daaruit te kijken wat je voor hen kan betekenen. Er wordt al genoeg over hen gepraat.” Haar ervaringen maken haar cultureel sensitief en ze heeft een scherpe juridische radar: “als ik een verhaal hoor, link ik dat aan hoe het past in het vluchtelingen verdrag.” Ook als er geen juridische of LVV mogelijkheden zijn, zorgt Sara dat iemand zich gehoord voelt en geholpen wordt.

Musa Marrah

Musa Marrah

Intake en screening ACO

Musa zet zich in om vluchtelingen en ongedocumenteerde mensen goed te informeren en ondersteunen. Vanuit zijn studie rechten én als ervaringsdeskundige weet hij hoe belangrijk dit is. Juist ongedocumenteerde mensen krijgen veel met onrecht en ongelijkheid te maken. Tegelijkertijd weten ze vaak niet waar ze terecht kunnen, terwijl “je alleen om hulp kunt vragen, als je weet dat er hulp mogelijk is.” Musa maakt mensen wegwijs en draagt eraan bij dat mensenrechten worden nageleefd.

 

Eerder werkte hij als voorlichter bij het Vredespaleis en als vertaler en contactpersoon voor nieuwkomers bij Humanitas. Altijd om mensen te helpen om in hun kracht te komen en hun toekomst vorm te geven. Bij het ACO doet Musa dit in de rol van medewerker intake en screening. Met begrip en geduld voert hij gesprekken, verkent hij de mogelijkheden en verstrekt hij informatie.

“Ik herken mijzelf in de mensen die ik spreek, daarom wil ik bijdragen.”

De Regieraad

De Regieraad bestaande uit een afgevaardigde van  HVO-Querido en Vluchtelingenwerk. Samen met ASKV-Steunpunt Vluchtelingen hebben zij het initiatief genomen tot het opzetten van de Regiegroep in Amsterdam voor het uitvoeringsplan 24-uurs opvang ongedocumenteerden. De taak van de Regieraad is het toezicht houden op de Regiegroep. Maandelijks komt de Regieraad tezamen met de coördinator van de Regiegroep bijeen.

De Klankbordgroep

De Klankbordgroep bestaat uit ongedocumenteerden die deelnemen aan het Programma Ongedocumenteerden Amsterdam; en NGO’s en personen die betrokken zijn bij ongedocumenteerden in Amsterdam. De Klankbordgroep adviseert de Regiegroep gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van het programma. De voorzitter van de klankbordgroep is Max de Ploeg en de secretaris is Annette Kouwenhoven.