Programma Ongedocumenteerden

Programma Ongedocumenteerden Amsterdam

In Amsterdam verblijft al sinds lange tijd een groep migranten die door de praktijk van het vreemdelingenbeleid in de knel is geraakt. Zij hebben geen rechtmatig verblijf in Nederland, maar vertrekken om uiteenlopende redenen ook niet naar een ander land. Amsterdam wil deze ongedocumenteerden om humanitaire redenen 24-uurs opvang bieden, met als doel perspectief creëren.

 

Binnen het ‘Programma Ongedocumenteerden Amsterdam’ zijn 500 plekken beschikbaar – waaronder 360 plekken voor de LVV – , is de maximale verblijfsduur anderhalf jaar en wordt gedurende de opvang gewerkt aan duurzaam perspectief.

 

Dit uitvoeringsplan is in nauwe samenwerking met landelijke en lokale partners, vrijwilligers en ongedocumenteerden tot stand gekomen. Zij hebben in een proces van co-creatie voorstellen opgeleverd en uitgewerkt.

 

De belangrijkste elementen van het ‘Programma Ongedocumenteerden Amsterdam’ zijn:

 • De Amsterdamse opvang werkt op een transparante wijze, communiceert op heldere wijze met partners en ongedocumenteerden en betrekt hen bij de uitvoering.
 • De Amsterdamse opvang is gericht op een duurzaam perspectief voor de ongedocumenteerde; in of buiten Nederland. Daarvoor krijgt elke ongedocumenteerde een casemanager en wordt actieve medewerking verwacht.
 • Er wordt een uitgebreide intake gedaan, zodat we een goed beeld hebben van de situatie van een ongedocumenteerde om een beslissing te nemen over plaatsing.
 • Bij de huisvesting wordt zoveel mogelijk uitgegaan van zelfbeheer. Hiervoor wordt woonbegeleiding ingezet en wordt de ongedocumenteerde met leefgeld ondersteund.
 • De juridische begeleiding is versterkt, zodat sneller duidelijk is of rechtmatig verblijf in Nederland een reële optie is of niet.
 • Er is versterkte ondersteuning voor mensen die de keuze hebben gemaakt om hun vertrek naar het land van herkomst voor te bereiden.
 • Zelfredzaamheid en deelname aan de Amsterdamse samenleving wordt bevorderd.
 • Amsterdammers, zoals buurtbewoners, worden betrokken bij de uitvoering en de inzet van vrijwilligers wordt gefaciliteerd en gewaardeerd.
 • De opvang is niet vrijblijvend.

 

Verschillende organisaties werken mee aan de realisatie van het programma. De gemeente verstrekt de opdracht voor de uitvoering en de regie en blijft daarmee eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang en begeleiding.

 

De subsidies en opdrachten aan de huidige partners zijn verlengd tot eind 2021. Momenteel is de uitvraag voor 2022 in behandeling.

Regie

Uitvoerende Partij

 • Regiegroep Ongedocumenteerden Amsterdam

 

Taken en activiteiten

 • Regievoering, coördinatie & toezichthouden
 • Monitoring, evaluatie & onderzoek
 • Trajectondersteuning

Intake

Uitvoerende Partij

 • Amsterdams Centrum Ongedocumenteerden

 

Taken en activiteiten

 • Intakes
 • Plaatsing en verwijzingen
 • Escalatie en eindgesprekken

Huisvestiging

Uitvoerende Partijen

 • HVO Querido
 • Leger des Heils
 • Maya Angelou Opvang
 • ASKV-MOO

 

Taken en activiteiten

 • Beheer van de opvanglocaties
 • Woonbegeleiding gericht op zelfbeheer
 • Onderhouden van contact met de buurt

Juridische begeleiding

Uitvoerende Partijen

 • ASKV
 • Vluchtelingenwerk

 

Taken en activiteiten

 • Begeleiden juridische trajecten
 • Casusmanagement

Toekomstoriëntatie en terugkeer

Uitvoerende Partijen

 • Goedwerk Foundation
 • Vluchtelingenwerk – Met Opgeheven Hoofd

 

Taken en activiteiten

 • Begeleiden toekomstoriëntatie en terugkeer trajecten
 • Casusmanagement

Participatie

Uitvoerende partners

 • BOOST
 • ASKV
 • Stichting Life Goals

 

Taken en activiteiten

 • Organiseren van activiteiten gericht op zelfredzaamheid, persoonlijke ontwikkeling en inclusie van de doelgroep in Amsterdam
 • Betrekken van de doelgroep bij het ontwikkelen van het aanbod aan activiteiten
 • Informeren van de doelgroep over het aanbod aan activiteiten in de stad

Betrekken van Amsterdammers om een bijdrage te leveren aan het aanbod aan

Top