Fadi’s verblijfsvergunning

Fadi’s verblijfsvergunning

Beeld: Rianne Mertens / www.liefsmies.com

Opgelucht was Fadi zeker. Na jaren van spanning en onzekerheid kreeg hij in juli goed nieuws: zijn asielverzoek is ingewilligd. Fadi kan eindelijk zijn toekomst gaan opbouwen.

Fadi, een Christelijke man uit Afghanistan, kwam vijf jaar geleden naar Nederland als vluchteling. Op zijn eerste asielaanvraag volgt voor hem de tegenslag van een afwijzing. Kan of wil iemand na een afwijzing niet terugkeren naar het geboorteland, dan wordt deze persoon zogenaamd ‘ongedocumenteerd’; iemand is hier wél, maar heeft geen geldige verblijfspapieren.

Opvang en begeleiding

Fadi’s meest prangende hulpvraag was vervolgens onderdak. Voordat hij werk kon maken van een nieuwe asielaanvraag, moest hij een slaapplek vinden. Mouska, juridisch hulpverlener bij het Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen (ASKV), herkent dit: “Je kunt bijna geen asielprocedure opstarten als je geen opvang hebt. Opvang biedt de nodige stabiliteit en rust om aan je procedure te werken.”

Via een vriend vond Fadi opvang in een Amsterdamse Bed Bad Brood (BBB) voorziening. Gedurende Fadi’s verblijf hier veranderde de BBB in de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). Een direct voelbaar verschil voor Fadi: de opvang was nu 24 uur open in plaats van enkels ‘s nachts.

Naast opvang zocht Fadi steun bij zijn herhaalde asielaanvraag (HASA) bij ASKV. “ASKV helpt uitgeprocedeerde asielzoekers,” vertelt Mouska, “zoals in het geval van Fadi met een HASA. Als er pas één eerdere procedure is geweest, is er een redelijke kans dat een tweede wel lukt. Vaak is er in een eerste procedure nog weinig bewijst ingebracht of heeft iemand moeite met het goed verwoorden van het verhaal.”

ASKV is een van de organisaties die meewerkt aan de Amsterdamse LVV. Naast opvang krijgen alle LVV-deelnemers begeleiding bij het werken aan duurzaam perspectief: dit kan, zoals bij Fadi, legaal verblijf zijn, maar ook doormigratie of terugkeer zijn mogelijke perspectieven waarbij organisaties kunnen helpen.

Het geloof

Fadi’s grond voor zijn asielaanvraag is zijn bekering tot het Christelijke geloof. Terwijl hij in de opvang zat, vond hij de tijd en ruimte om zich binnen een kerkgemeenschap verder te verdiepen in zijn geloof en zich te laten dopen. Tegelijkertijd werkte hij met zijn advocaat en zijn casemanager van het ASKV aan zijn HASA. “Fadi was actief in het vergaren van bewijs,” vertelt Mouska, “en hij kon zijn verhaal steeds beter onder woorden brengen. Dat is heel belangrijk voor de procedure.”

Om mensen te ondersteunen, combineert ASKV juridische met maatschappelijke begeleiding. “Deze dingen lopen namelijk door elkaar,” legt Mouska uit. “Het vertellen van het vluchtverhaal kan bijvoorbeeld trauma’s opbrengen. Waardoor mensen bij sommige dingen liever niet stilstaan, terwijl dit wel nodig is voor de juridische procedure. De maatschappelijke begeleiding die ASKV biedt, inclusief hulp van een psycholoog en laagdrempelige cursussen, kan helpen met stabilisering en een betere gemoedstoestand. Wat weer positief is voor de asielprocedure.”

Klaar voor de HASA

In de periode dat Fadi in de BBB en LVV zat, groeide hij en zijn bewijsmateriaal. Met zijn advocaat werkte hij aan een rapport waarin een onafhankelijke expert meekijkt naar de zaak, met ASKV voerde hij gespreken en werd er gekeken of het verzamelde bewijs volstaat. Fadi was actief bij de kerk en deed vrijwilligerswerk. Daarnaast vond hij ruimte voor ontspanning; hij genoot van het jaarlijkse feestje van de opvang en de gezamenlijke uitjes naar de bioscoop, museum en dierentuin.

Na 20 maanden had Fadi het benodigde bewijsmateriaal verzameld. Hij kon nu ook een stuk duidelijker verwoorden wat er in hem omging in relatie tot het Christendom dan tijdens zijn eerste asielaanvraag. “Dat hij hier beter over kon praten is essentieel, alleen extra bewijs is niet voldoende,” benadrukt Mouska. Dankzij zijn eigen inzet, de rust van de opvang en de ondersteuning van ASKV en zijn advocaat kon Fadi na 20 maanden een HASA indienen en verliet hij de LVV voor een Asielzoekerscentrum (AZC).

Het verlossende woord

In juli heeft Fadi het verlossende woord van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gekregen: zijn HASA is ingewilligd. Momenteel verblijft hij in een AZC in Almere, in afwachting op een woonplek in Amsterdam. Fadi kijkt er naar uit om terug naar Amsterdam te keren en zijn leven daar verder op te bouwen. Hij blijft actief bij zijn kerk en hij wilt graag fietsenmaker worden.


Tags:
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.