Klachtenprocedure

Klachtenprocedure 

Klachtenprocedure voor de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) en het Programma Ongedocumenteerden Amsterdam.

 

1. Het kan voorkomen dat een (toekomstig) deelnemer het niet eens is met beslissingen die binnen de LVV of het Programma Ongedocumenteerden worden genomen, zich niet kan vinden in het verloop van een traject of ontevreden is over de geboden begeleiding. In eerste instantie kan een deelnemer in zo’n geval terecht bij zijn of haar casemanager.

 

2. Als het probleem niet wordt opgelost door een gesprek met de casemanager, of als er nog geen casemanager aan de deelnemer is toegewezen, dan kan de deelnemer met een klacht contact opnemen met de Regiegroep Ongedocumenteerden Amsterdam (RgOA). Een deelnemer kan ook rechtstreeks naar de RgOA, zonder eerst contact op te nemen met de casemanager, als hij of zij niet eerst naar de casemanager wil.

 

3. De RgOA ziet klachten als een belangrijk middel om de kwaliteit van de trajecten binnen de LVV en het Programma Ongedocumenteerden te verbeteren. De RgOA zorgt ervoor dat de klacht op zorgvuldige, juiste en onpartijdige wijze wordt behandeld.

 

4. Na ontvangst van een klacht stelt de RgOA een onderzoek in en neemt daarvoor indien nodig contact op met de deelnemer. Het doel van deze klachtenprocedure is om de klacht zo veel mogelijk in samenspraak met de deelnemer en de betrokken partij(en) op te lossen.

 

5. De RgOA neemt geen klachten in behandeling die geen betrekking hebben op de LVV of het Programma Ongedocumenteerden. Indien nodig stuurt de RgOA de klacht door naar de juiste instantie of organisatie. Als dat aan de orde is neemt de RgOA daarover contact op met de deelnemer.

 

6. Gebruik voor het indienen van een klacht het contactformulier of stuur een e-mail naar info@rgoa.nl. Vermeld daarin uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres, en beschrijf duidelijk wat de klacht is, welke partijen daarbij zijn betrokken en wat u ziet als een passende oplossing voor de klacht. U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging.

 

7. De RgOA streeft er naar om een klacht binnen vier weken na ontvangst af te handelen. Als het onverhoopt langer duurt dan neemt de RgOA daarover contact met op met de deelnemer.

Top