Een toekomst in Iran

Een toekomst in Iran

Beeld: Rianne Mertens / www.liefsmies.com

“Toen Amin bij ons binnenkwam had hij al meerdere asielprocedures doorlopen. Zonder succes. Het idee om terug te keren naar Iran begon steeds sterker te spelen bij hem.”

‘Bij ons’ is in dit geval bij Juliette en Amber van Goedwerk Foundation. Zij begeleiden ongedocumenteerde mensen in toekomstoriëntatie en terugkeer. Goedwerk Foundation is een van de organisaties die dit doet binnen de Amsterdamse Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV); een pilot voor opvang en perspectief voor ongedocumenteerden. Amin is een deelnemer aan de LVV die met hun hulp aan een toekomst in zijn land van herkomst is gaan werken.

Hoop en angst voor de toekomst

De Iraanse Amin verbleef ruim tien jaar in Nederland zonder verblijfspapieren. Het is een intelligente man met veel idealen, ideeën en talenten. Juist dat was voor hem een reden om Iran te ontvluchten en een poging te wagen voor een toekomst in Nederland. In afwachting van zijn asielprocedures zat hij nooit stil: hij leerde de Nederlandse taal en nieuwe skills waarmee hij zich wist te redden. Maar het uitblijven van een verblijfsvergunning betekende ook het uitblijven van een stabiele toekomst.

Lange tijd lag Amins hoop bij een juridisch proces. Ook de LVV begon hij met een juridisch traject. Tot hij uit zichzelf overstapte naar toekomstoriëntatie bij Goedwerk Foundation. Juliette vertelt hierover dat: “Bij Amin begon het besef in te dalen dat hij geen juridisch perspectief had. Hij wilde niet zijn tijd blijven steken in een doodlopend pad, maar de regie terugpakken over zijn toekomst. Het idee van terugkeer begon te spelen, maar hij had ook angst hiervoor.”

Niet zo gek, want Amin is met een reden weggegaan. Hoe zou dat nu spelen, bij terugkeer? En hoe stel je je een toekomst voor, in een land waar je al ruim tien jaar niet meer bent geweest? Nadenken over terugkeer is een proces en daarin denken de toekomstoriëntatie organisaties mee. Hierbij is het volgens Juliette en Amber essentieel dat iemand zelf al bezig is met het idee om terug te keren: “Je kunt iemand niet overtuigen om terug te keren en dat willen wij ook niet. Wat wij wel kunnen doen is iemand helpen om zijn gedachteproces te structuren en de informatie uitzoeken om het concreet te maken. Daarmee schep je een realistisch en tastbaar beeld.”

Een concreet beeld

De stap tot terugkeer blijft natuurlijk spannend, maar Amin kreeg zo steeds een duidelijker beeld hoe terugkeer eruit kon zien. Waardoor hij een beter overwogen keuze kon maken. De combinatie van begeleiding en rust door opvang – 24uurs opvang is onderdeel van de LVV – maakte dat Amin eindelijk de ruimte hiervoor had. “De LVV gaf Amin echt de stabiliteit om bij te komen en verder vooruit te kijken,” benadrukt Juliette.

Goedwerk laat in het proces de regie en de keuze bij de deelnemer zelf. “Amin had veel ideeën,” vertelt Amber met een lach op haar gezicht, “van ideeën voor doormigratie via een werkvergunning, tot trouwen of toch een bedrijfje in Iran starten. Alle ideeën maakte wij met hem concreet.” Amin vond in Goedwerk een vertrouwde sparringpartner die hem in zijn waarde liet en telkens een realistische spiegel van zijn ideeën voorhield. “Hij leek alle opties door te willen lopen en af te kunnen strepen om echt een goede keuze te kunnen maken,” zegt Juliette.

Bijna anderhalf jaar lang kwam Amin zowel gepland als onverwacht langs, soms werd een stap vooruit opgevolgd door weer een stap terug. “Een lange adem is belangrijk,” zegt Juliette. “Dit gaat over mensen hun leven. Daar moet je de tijd voor nemen,” vult Amber aan.

De stap zetten

Toch komt er een moment dat de keuze gemaakt moet worden. Bij Amin speelde een aantal gebeurtenissen hierin een rol, leggen Juliette en Amber uit: “Het vertrouwen in Nederland nam bij Amin af en het contact met zijn familie in Iran nam toe. ‘Ik wil je zien,’ bleef zijn moeder zeggen.”

Terugkeer brengt ook financiële uitdagingen mee: hoe kom je aan startkapitaal om een nieuwe start te kunnen maken? Dankzij de LVV kon Amin deze uitdaging overbruggen. “Dat heeft hem wel over de drempel geholpen,” vertelt Amber. “Het is een jongeman met veel talenten en een veelbelovende toekomst,” vult Juliette aan, “maar je hebt wel middelen nodig om wat op te kunnen bouwen.”

Amin is ondertussen teruggekeerd naar Iran, hij geniet van zijn familie – en zij van hem – en hij is bezig zijn eigen bedrijfje op te starten. De begeleiders van GoedWerk Foundation spreken hem geregeld. “De rust die hij nu heeft stelt ook ons gerust dat hij een goede keuze heeft gemaakt.”

Tags:
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.