Events

Jaarlijks worden in Nederland duizenden mensen gedwongen uitgebuit in de prostitutie, criminaliteit, land- en tuinbouw, horeca en andere sectoren. Ongedocumenteerde migranten lopen een aanzienlijk risico op uitbuiting. Een gebrek aan informatie over hun rechten, voorzorgsmaatregelen en beschikbare hulp maakt hen extra kwetsbaar. Het Rode...