nieuw Tag

Jaarlijks worden in Nederland duizenden mensen gedwongen uitgebuit in de prostitutie, criminaliteit, land- en tuinbouw, horeca en andere sectoren. Ongedocumenteerde migranten lopen een aanzienlijk risico op uitbuiting. Een gebrek aan informatie over hun rechten, voorzorgsmaatregelen en beschikbare hulp maakt hen extra kwetsbaar. Het Rode...

Beeld: Rianne Mertens / www.liefsmies.com "Toen Amin bij ons binnenkwam had hij al meerdere asielprocedures doorlopen. Zonder succes. Het idee om terug te keren naar Iran begon steeds sterker te spelen bij hem." 'Bij ons' is in dit geval bij Juliette en Amber van Goedwerk Foundation....

Amsterdam besteedt deze week (6 -9 september 2021) extra aandacht aan het stoppen van mensenhandel. Ook onder de ongedocumenteerden in de stad bevinden zich slachtoffers van mensenhandel. Binnen de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) biedt Recht in Zicht van het Leger Des Heils hen juridische en...